Sponavskillende bearbeiding

Sponavskillende bearbeiding

Vi driver med alle slags arbeider innen mekanisk bearbeiding – dreiing, fresing, skjæring, boring og gjenging. Vårt moderne utstyr, vår erfaring og fagkunnskap garanterer at vi klarer alle slags oppgaver. For å få et mer detaljert tilbud, vennligst ta kontakt med oss.

Du er interessert i vårt tilbud? Ring oss!   534 017 555