Plasmaskjærer

Plasmaskjæring

Plasmaskjæring er metode for skjæring ved å smelte og fjerne materiale fra fugen med en høykonsentrert plasmastråle. Metoden egner seg til skjæring av alle materialer som leder elektrisk strøm godt.

Vi utfører tjenester innen plasmaskjæring med en pålitelig og moderne Eckert-skjærer. Maskinen karakteriserer seg med høy dynamikk og egner seg til presis 2-D skjæring av plater, rør og profiler. Maskinen kan skjære inntil 60 mm tykke materialer og har en bred database med forhåndsdefinerte skjæreparametere.

 

Du er interessert i vårt tilbud? Ring oss!   534 017 555