Przejdź do treści

Realizacja projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich

Obróbka metali Białystok - BR Technology
Obróbka metali CNC Białystok - BR Technology
walcowanie
spawanie
previous arrow
next arrow
Shadow

BR Technology Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Wzrost pozycji konkurencyjnej BR Technology Sp. z o.o. dzięki wdrożeniu zaleceń Strategii Wzorniczej.

Cele projektu.

Najważniejszymi celami niniejszego projektu są:

– Opracowanie i rozpoczęcie produkcji linii wzorniczej wózków lotniskowych transportowych

– Uruchomienie świadczenia nowych usług tj. usługi wykonania konstrukcji wyposażenia lotnisk oraz usługi wykonania zaawansowanych konstrukcji stalowych transportowych.

– Unowocześnienie i rozbudowa parku maszynowego, niezbędne do dalszego rozwoju oferty usługowej.

Planowane efekty.

Planowanym efektem projektu jest zwiększenie wykorzystania wzornictwa przemysłowego w firmie BR Technology Sp. z o.o. do budowania swojej pozycji na rynku, poprzez wdrażanie nowej usługi obejmującej zarówno proces projektowania wzorniczego jak i najnowocześniejszych technologii produkcji. Planujemy rozwój firmy w kierunku integrowania dwóch obszarów tj. wzornictwa przemysłowego i świadczenia usług wykonania zaawansowanych konstrukcji stalowych i specjalistycznych urządzeń transportowych. Nowe usługi będące efektem realizacji projektu są szansą rozwoju nie tylko dla nas ale także dla naszych klientów którzy otrzymają znaczące wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowe.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu wynosi 4 045 839,00 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Dofinansowanie projektu z UE: 2 286 510,00 zł


BR TECHNOLOGY S.C. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Audyt wzorniczy drogą do wzrostu potencjału i konkurencyjności firmy BR Technology S.C.

Cele projektu.

Celem niniejszego projektu jest wzmocnienie konkurencyjności naszej firmy poprzez gruntowną ocenę naszych produktów pod kątem wzornictwa, modelu biznesowego i potencjału technologicznego.

Planowane efekty.

W ramach niniejszego projektu została wykonana pełna i dokładna analiza działalności przedsiębiorstwa dotycząca wykorzystania wzornictwa. Przeprowadzone zostały następujące działania: ocena portfela produktowego firmy i wzornictwa wybranych produktów, ocena modelu biznesowego firmy, ocena potencjału technologicznego, ocena struktury organizacyjnej firmy, ocena procesów komunikacji, ocena strategii marketingowej, analiza otoczenia rynkowego, w tym konkurencji i klientów, analiza trendów branżowych, analiza potrzeb firmy w zakresie zarządzania wzornictwem. Działania analityczne zostały zakończone sformułowaniem wniosków w zakresie wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego przez firmę. Następnie opracowany został raport z audytu stanowiący strategię wzorniczą naszej firmy.

WARTOŚĆ PROJEKTU
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 54 000,00 zł.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Dofinansowanie projektu z UE: 45 900,00 zł

Skip to content